แตกต่างที่งาน แต่เป้าหมายหนึ่งเดียว

  • ทีมวิศวกร
  • การออกแบบ
  • ฝ่ายปฏิบัติการ
  • การตลาด
  • ชุมชน
  • ผู้นำ
  • การวิจัย

เรามาจาก 20 ประเทศ

ที่นี่ ความแตกต่างเป็นเรื่องสำคัญ

36%ผู้หญิง
64%ผู้ชาย

เราให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับการเล่น

120เกมส์นัดกลางคืน
3000เกมส์การแข่งขันฟุตบอล
600เกมส์พูล

เราให้ความสำคัญกับผู้เรียนทุกคน

เราทดสอบบนอุปกรณ์ต่างๆ ทุกขนาดและทุกความเร็วในการเชื่อมต่อ

เวลาของเรายืดหยุ่นได้

40%สนุกสนานในตอนเช้า
60%นกฮูกกลางคืน