พบกับผู้ก่อตั้งของเรา

Luis von Ahn, CEO

Luis von Ahn เป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon และเป็นผู้คิดค้น CAPTCHAs และ MacArthur Fellow เขาได้ขายกิจการทั้งสองบริษัทนี้ให้กับ Google และการปาฐกถาของเขาใน TED ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

Severin Hacker, CTO

Severin Hacker ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์แห่งสถาบันเทคโนโลยี ETH Zurich ในปี 2006 และปริญญาระดับดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ในปี 2014

เกี่ยวกับ Duolingo

Duolingo คือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาแบบฟรีที่อิงหลักทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งกลายมาเป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

แบบฝึกหัดที่ทำเสร็จในแต่ละเดือน

7 พันล้าน+

ผู้ใช้ทั้งหมด

300 ล้าน+

เครื่องมือสำหรับสื่อมวลชน

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

press@duolingo.com

แพลตฟอร์ม

Duolingo.com, Android, iOS, & Windows Phone

สื่อสังคมออนไลน์

Facebook, Twitter, YouTube, & Blog