ส่งเสริมการเรียนรู้ของคุณ ลองใช้ Duolingo Plus ฟรี

จากนั้น จากราคา $6.99/ เดือน ยกเลิกได้ทุกเวลาทดลองใช้ฟรี 7 วัน

Duolingo Plus คืออะไร

ไม่มีโฆษณา
เรียนรู้โดยไม่มีการขัดจังหวะ
หลักสูตรออฟไลน์
เก็บหลักสูตรเพื่อใช้เรียนตอน offline (Mobile เท่านั้น)
การแก้ไขวันต่อเนื่องรายเดือน
ซ่อมวันต่อเนื่องที่หายไปเดือนละครั้ง
สนับสนุนภารกิจของเรา
ช่วยเราให้บริการการสอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ผู้เรียนหลายล้านคน
โล่ป้องกันพลัง
เรียนตามความสามารถของคุณ (iOS เท่านั้น)
แบบทดสอบความก้าวหน้า
ติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนของคุณ (iOS เท่านั้น)

Duolingo คืออะไร

Duolingo เป็นแอพการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Duolingo