Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
มาเริ่มกันเลย

คำแปล ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย

ดูคำอธิบาย ตัวอย่างประโยค และอื่นๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
มาเริ่มกันเลย