Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย คำแปล

ดูคำอธิบาย ตัวอย่างประโยค และอื่นๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน