Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

yours

คำแปล

ของพวกคุณ, ของคุณ

It
is
not
yours
.

มันไม่ได้เป็นของคุณ

0 ความคิดเห็น

They
are
not
yours
.

พวกเขาไม่ใช่ของคุณ

2 ความคิดเห็น

Is
it
yours
?

มันเป็นของคุณหรือเปล่า

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน