Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

your

คำแปล

ของเธอ, ของพวกคุณ, ของคุณ

My
cat
eats
your
fish
.

แมวของฉันกินปลาของคุณ

1 ความคิดเห็น

I
drink
your
coffee
!

ฉันดื่มกาแฟของคุณ

10 ความคิดเห็น

Your
children
eat
.

ลูกของคุณกิน

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน