Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

yesterday

คำแปล

เมื่อวาน

Yesterday
she
ate
lunch
with
her
family
.

เมื่อวานนี้เธอได้กินข้าวเที่ยงกับครอบครัวของเธอ

We
cooked
together
yesterday
evening
.

พวกเราได้ทํากับข้าวด้วยกันเมื่อวานนี้ตอนเย็น

Today
her
apple
juice
is
worse
than
yesterday
.

วันนี้น้ำแอปเปิ้ลของเธอแย่กว่าเมื่อวานนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน