Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

written

คำแปล

I
found
every
letter
that
he
had
written
to
my
mother
.

ฉันได้เจอจดหมายทุกฉบับที่เขาได้เคยเขียนมาหาคุณแม่ของฉัน

2 ความคิดเห็น

He
has
written
a
letter
.

เขาได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่ง

She
has
written
two
books
.

เธอได้เขียนหนังสือสองเล่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ write

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iwritewrote
he/she/itwriteswrote
you/we/theywritewrote

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน