Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

writing

คำแปล

My
wife
is
writing
a
book
.

ภรรยาของผมกำลังเขียนหนังสือหนึ่งเล่มอยู่

1 ความคิดเห็น

The
doctor
is
writing
on
a
book
.

หมอคนนี้กำลังเขียนบนหนังสือเล่มหนึ่งอยู่

Are
you
writing
?

คุณกำลังเขียนหนังสืออยู่ไหม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ write

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iwritewrote
he/she/itwriteswrote
you/we/theywritewrote

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน