Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

works

คำแปล

He
works
as
a
guard
.

เขาทำงานเป็นยาม

2 ความคิดเห็น

She
works
.

เธอทำงาน

1 ความคิดเห็น

He
works
night
and
day
.

เขาทำงานตอนกลางคืนและกลางวัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ work

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iworkworked
he/she/itworksworked
you/we/theyworkworked

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน