Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

worked

คำแปล

I
thought
she
had
worked
in
Brazil
.

ฉันคิดว่าเธอได้ทำงานที่ประเทศบราซิล

I
thought
she
had
worked
in
Africa
.

ฉันคิดว่าเธอได้ทำงานที่แอฟริกา

We
had
worked
all
night
.

พวกเราได้ทำงานทั้งคืน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ work

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iworkworked
he/she/itworksworked
you/we/theyworkworked

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน