Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

woman

คำแปล

ผู้หญิง

Am
I
a
woman
?

ฉันเป็นผู้หญิงหรือเปล่า

3 ความคิดเห็น

I
am
a
woman
.

ฉันเป็นผู้หญิง

7 ความคิดเห็น

A
woman

ผู้หญิงคนหนึ่ง

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน