Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

without

คำแปล

ไม่มี

I
walk
without
shoes
.

ฉันเดินโดยไม่สวมรองเท้า

3 ความคิดเห็น

You
take
your
coffee
without
sugar
?

คุณดื่มกาแฟไม่ใส่น้ำตาลใช่ไหม

He
runs
without
shoes
.

เขาวิ่งโดยไม่สวมรองเท้า

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน