Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

wins

คำแปล

I
hope
he
wins
.

ฉันหวังว่าเขาชนะ

The
horse
wins
.

ม้าตัวนี้ชนะ

Who
wins
?

ใครชนะ?

การผันคำกริยาทั้งหมดของ win

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iwinwon
he/she/itwinswon
you/we/theywinwon
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน