Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

wine

คำแปล

ไวน์

The
man
drinks
wine
.

ผู้ชายคนนี้ดื่มไวน์

1 ความคิดเห็น

Wine
and
coffee

ไวน์และกาแฟ

4 ความคิดเห็น

The
woman
drinks
wine
.

ผู้หญิงคนนี้ดื่มไวน์

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน