Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

will

คำแปล

จะ

We
will
have
decided
to
walk
.

พวกเราจะได้ตัดสินใจที่จะเดินแล้ว

1 ความคิดเห็น

We
will
call
you
tonight
.

พวกเราจะโทรหาคุณคืนนี้

2 ความคิดเห็น

She
will
be
your
wife
.

เธอจะเป็นภรรยาของคุณ

2 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน