Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

whose

คำแปล

ของใคร

Whose
is
the
shirt
?

เสื้อเชิ้ตตัวนี้เป็นของใคร

2 ความคิดเห็น

Whose
is
the
dress
?

ชุดกระโปรงชุดนี้เป็นของใคร

1 ความคิดเห็น

Whose
newspaper
is
it
?

หนังสือพิมพ์เป็นของใคร

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน