Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

whose

คำแปล
ของใคร
Whose
is
the
shirt
?
เสื้อเชิ้ตตัวนี้เป็นของใคร
2 ความคิดเห็น
Whose
is
the
dress
?
ชุดกระโปรงชุดนี้เป็นของใคร
1 ความคิดเห็น
Whose
newspaper
is
it
?
หนังสือพิมพ์เป็นของใคร
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย