Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

whom

คำแปล

ผู้ซึ่ง, คนที่

She
is
the
woman
whom
I
hate
.

เธอคือผู้หญิงคนที่ฉันเกลียด

Where
and
with
whom
?

ที่ไหนและกับใคร

Whom
is
she
with
?

เธออยู่กับใคร

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน