Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

were

คำแปล

We
have
assumed
you
were
sisters
.

พวกเราได้สันนิษฐานว่าพวกคุณเป็นพี่สาวน้องสาวกัน

We
were
there
last
night
.

พวกเราอยู่ที่นั่นเมื่อคืนนี้

I
wish
that
today
were
Friday
.

ฉันอยากให้วันนี้เป็นวันศุกร์

การผันคำกริยาทั้งหมดของ be

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน