Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

well

คำแปล

เก่ง, ดี

My
brother
swims
well
.

พี่ชายของฉันว่ายน้ำเก่ง

My
wife
cooks
well
.

ภรรยาของผมทำอาหารเก่ง

She
speaks
English
well
.

เธอพูดอังกฤษเก่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน