Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

wearing

คำแปล

การสวม, การใส่

การผันคำกริยาของwear

I
am
wearing
a
skirt
.

ฉันกำลังใส่กระโปรงตัวหนึ่งอยู่

1 ความคิดเห็น

The
doctor
is
wearing
a
white
coat
.

หมอคนนี้กำลังใส่เสื้อโค้ทสีขาวตัวหนึ่งอยู่

His
son
is
wearing
a
hat
.

ลูกชายของเขากำลังใส่หมวกใบหนึ่งอยู่

การผันคำกริยาทั้งหมดของ wear

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iwearwore
he/she/itwearswore
you/we/theywearwore

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน