Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

wear

คำแปล

ใส่, สวม

I
wear
a
shirt
and
a
skirt
.

ฉันสวมเสื้อเชิ้ตและกระโปรง

1 ความคิดเห็น

I
wear
her
dress
.

ฉันใส่ชุดกระโปรงของเธอ

2 ความคิดเห็น

I
wear
a
dress
.

ฉันใส่ชุดกระโปรง

3 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ wear

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iwearwore
he/she/itwearswore
you/we/theywearwore

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน