Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

way

คำแปล

ทาง, แนว

I
like
the
way
you
walk
.

ฉันชอบวิธีคุณเดิน

I
like
to
do
it
that
way
.

ฉันชอบทำแบบนั้น

The
way

แนว

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน