Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

water

คำแปล

น้ำ

The
girl
drinks
water
.

เด็กผู้หญิงคนนี้ดื่มน้ำ

4 ความคิดเห็น

The
woman
drinks
water
.

ผู้หญิงคนนี้ดื่มน้ำ

5 ความคิดเห็น

He
drinks
water
.

เขาดื่มน้ำ

5 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน