Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

watching

คำแปล

He
is
watching
the
bear
.

เขากำลังดูหมีตัวนี้อยู่

1 ความคิดเห็น

I
know
that
he
is
watching
me
.

ฉันรู้ว่าเขากำลังดูฉันอยู่

We
are
watching
the
birds
.

พวกเรากำลังดูนกพวกนี้อยู่

การผันคำกริยาทั้งหมดของ watch

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iwatchwatched
he/she/itwatcheswatched
you/we/theywatchwatched

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน