Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

watches

คำแปล

My
brother
watches
TV
.

พี่ชายของฉันดูทีวี

He
watches
the
spider
.

เขาดูแมงมุมตัวนี้

He
never
watches
television
.

เขาไม่เคยดูทีวี

การผันคำกริยาทั้งหมดของ watch

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iwatchwatched
he/she/itwatcheswatched
you/we/theywatchwatched

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน