Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

watched

คำแปล

I
watched
it
this
morning
.

ฉันได้ดูมันเมื่อเช้านี้

I
watched
it
with
my
wife
.

ผมได้ดูมันกับภรรยาของผม

We
watched
it
together
.

พวกเราได้ดูมันด้วยกัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ watch

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iwatchwatched
he/she/itwatcheswatched
you/we/theywatchwatched

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน