Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

visits

คำแปล

The
boy
visits
his
grandmother
.

เด็กผู้ชายคนนี้ไปเยี่ยมคุณย่าของเขา

She
visits
her
family
.

เค้าไปเยี่ยมครอบครัวของเค้า

She
visits
me
.

เธอไปเยี่ยมฉัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ visit

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ivisitvisited
he/she/itvisitsvisited
you/we/theyvisitvisited
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน