Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

vision

คำแปล

ทัศนวิสัย, การมองเห็น

My
vision
is
normal
.

สายตาของฉันปกติ

Her
vision
is
normal
.

สายตาของเธอปกติ

The
vision

ทัศนวิสัย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน