Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

view

คำแปล

ทิวทัศน์, มุมมอง

I
like
that
view
.

ฉันชอบทิวทัศน์นั้น

I
like
that
view
.

ฉันชอบทิวทัศน์นั้น

That
is
a
nice
view
!

นั่นเป็นวิวที่ดี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน