Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

version

คำแปล

คำแปล, เรื่องราว, รุ่น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย