Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

vehicle

คำแปล

รถ, ยานพาหนะ, พาหนะ

It
is
my
vehicle
.

มันคือยานพาหนะของฉัน

A
bicycle
is
a
vehicle
.

จักรยานคือยานพาหนะ

The
vehicle

ยานพาหนะ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน