Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

uses

คำแปล

My
husband
uses
it
whenever
he
wants
.

สามีของฉันใช้มันเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องการ

He
uses
it
whenever
he
wants
.

เขาใช้มันเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องการ

He
uses
a
hat
.

เขาใช้หมวกใบหนึ่ง

การผันคำกริยาทั้งหมดของ use

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iuseused
he/she/itusesused
you/we/theyuseused

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน