Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

used

คำแปล

I
used
my
suitcase
.

ฉันได้ใช้กระเป๋าเดินทางของฉัน

I
used
it
only
once
.

ฉันได้ใช้มันเพียงครั้งหนึ่ง

She
used
to
have
six
dogs
.

เธอเคยมีหมาหกตัว

การผันคำกริยาทั้งหมดของ use

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iuseused
he/she/itusesused
you/we/theyuseused

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน