Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

up

คำแปล

ขึ้น

He
wishes
to
meet
up
with
her
.

เขาอยากจะพบเจอเธอ

Please
sign
up
.

กรุณาสมัคร

He
gave
up
.

เขายอมแพ้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน