Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

until

คำแปล

จนกระทั่ง, จนถึง, จน

I
listen
until
you
say
you
love
me
.

ฉันฟังจนถึงตอนที่เธอบอกว่าเธอรักฉัน

Not
until
you
say
you
love
me
.

ไม่ จนว่าเธอจะพูดว่าเธอรักฉัน

Good
night
and
until
tomorrow
!

ราตรีสวัสดิ์และเจอกันพรุ่งนี้

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย