Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

type

คำแปล

ประเภท, แบบ

I
like
this
type
of
shoe
.

ฉันชอบรองเท้าแบบนี้

1 ความคิดเห็น

I
like
this
type
of
shoe
.

ฉันชอบรองเท้าแบบนี้

1 ความคิดเห็น

I
do
not
like
this
type
of
house
.

ฉันไม่ชอบบ้านแบบนี้

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย