Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

two

คำแปล

สอง

One
boy
and
two
girls

เด็กผู้ชายหนึ่งคนและเด็กผู้หญิงสองคน

1 ความคิดเห็น

She
eats
two
fish
.

เธอกินปลาสองตัว

5 ความคิดเห็น

One
,
two
,
three

หนึ่ง สอง สาม

9 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย