Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

tuesday

คำแปล

วันอังคาร

Today
is
Tuesday
,
not
Monday
.

วันนี้เป็นวันอังครา ไม่ใช่วันจันทร์

2 ความคิดเห็น

Monday
,
Tuesday
and
Wednesday

วันจันทร์ วันอังคาร และ วันพุธ

4 ความคิดเห็น

It
is
Tuesday
.

วันนี้เป็นวันอังคาร

1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย