Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

trying

คำแปล

กำลังพยายาม, กำลังลอง

การผันคำกริยาของtry

What
are
you
trying
to
do
?

คุณกำลังพยายามทำอะไร

1 ความคิดเห็น

She
is
trying
to
eat
.

เธอกำลังพยายามกิน

1 ความคิดเห็น

The
student
is
trying
to
sleep
.

นักเรียนคนนี้กำลังพยายามนอนหลับ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ try

บุคคลปัจจุบันอดีต
Itrytried
he/she/ittriestried
you/we/theytrytried

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน