Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

try

คำแปล

ลอง, พยายาม

She
will
try
your
dress
.

เธอจะลองชุดกระโปรงของคุณ

1 ความคิดเห็น

You
will
achieve
it
if
you
try
.

คุณจะประสบความสำเร็จถ้าคุณพยายาม

They
try
the
rice
.

พวกเขาลองชิมข้าวนี้

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย