Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

trust

คำแปล

เชื่อใจ, ไว้ใจ

I
trust
my
parents
.

ฉันไว้ใจพ่อและแม่ของฉัน

I
trust
him
.

ฉันไว้ใจเขา

You
trust
him
.

คุณไว้ใจเขา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน