Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

tower

คำแปล

หอคอย, ตึกสูง

The
tower

หอคอยนี้

1 ความคิดเห็น

The
tower

หอคอยนี้

1 ความคิดเห็น

I
see
the
tower
from
my
place
.

ผมมองเห็นหอคอยนี้จากตําแหน่งของผม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน