Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

top

คำแปล

ด้านบน, ข้างบน

My
cat
sleeps
on
top
of
my
shirt
.

แมวของฉันนอนอยู่ด้านบนของเสื้อเชิ้ตของฉัน

I
will
go
to
the
top
on
my
own
.

ฉันจะขึ้นไปข้างบนด้วยตัวของฉันเอง

The
book
is
on
top
.

หนังสือเล่มนี้อยู่ด้านบน

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย