Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

to

คำแปล

ถึง, สู่

I
want
to
have
a
dog
.

ฉันอยากได้หมา

2 ความคิดเห็น

She
listens
to
them
.

เธอฟังพวกเขา

2 ความคิดเห็น

I
walk
to
her
.

ฉันเดินเข้าหาเธอ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน