Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

three

คำแปล

สาม

The
three
girls
eat
fish
.

เด็กผู้หญิงสามคนกินปลา

4 ความคิดเห็น

One
,
two
,
three

หนึ่ง สอง สาม

9 ความคิดเห็น

Three
children

เด็กสามคน

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน