Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

those

คำแปล

พวกนั้น, เหล่านั้น

Those
are
your
dogs
.

หมาเหล่านั้นเป็นของคุณ

Those
are
my
dogs
.

หมาเหล่านั้นเป็นของฉัน

Those
are
my
cats
.

แมวเหล่านั้นเป็นของฉัน

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน