Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

thirteen

คำแปล

สิบสาม

We
have
thirteen
bottles
.

พวกเรามีขวดสิบสามใบ

1 ความคิดเห็น

She
has
thirteen
books
.

เธอมีหนังสือสิบสามเล่ม

I
have
thirteen
cats
.

ฉันมีแมวสิบสามตัว

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน