Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

third

คำแปล

ที่สาม

Tomorrow
is
the
third
day
.

วันพรุ่งนี้คือวันที่สาม

We
have
a
third
daughter
.

พวกเรามีลูกสาวคนที่สาม

Today
is
the
third
day
.

วันนี้คือวันที่สาม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน