Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

swims

คำแปล

The
duck
swims
.

เป็ดว่ายน้ำ

1 ความคิดเห็น

He
swims
.

เขาว่ายน้ำ

5 ความคิดเห็น

She
swims
.

เธอว่ายน้ำ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ swim

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iswimswam
he/she/itswimsswam
you/we/theyswimswam

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน